Warzymowo, Kościół p.w. Św. Biskupa Stanisława Męczennika

Zabytkowy kościół gotycki z XV wieku, który w swojej historii pełnił m.in. funkcję stajni,
spichlerza; był wielokrotnie restaurowany. Wewnątrz – klasycystyczny ołtarz z pierwszej
połowy XIX wieku oraz barokowa ambona z XVIII wieku.
A gdzie się znajduje? Warzymowo – wg jednej z legend – miejsce narodzin Piasta Kołodzieja leży na granicy Wielkopolski i Kujaw.
Poszukajcie dobrze na mapie zaledwie
kilku malowniczo położonych domostw nad Kanałem Warta-Gopło w Gmina Skulsk.