Ścieżka przyrodniczo-leśna „Bieniszew”

Bieniszewski kompleks leśny znajduje się w granicach Powidzko-Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, a w jego wschodniej części wyznaczono specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 „Puszcza Bieniszewska”. Na tym terenie znajdują się 4 rezerwaty przyrody: „Mielno”, „Bieniszew”, „Sokółki” i „Pustelnik”, a w ich centrum znajduje się enklawa – szczyt Sowiej Góry, na którym od XVII wieku położony jest klasztor oo. Kamedułów. Przez najciekawsze fragmenty „Puszczy Bieniszewskiej” prowadzi ścieżka przyrodniczo-leśna „Bieniszew”, wyposażona w 18 stanowisk informacyjno-opisowych oraz 14 opisanych gatunków drzew. Sześciokilometrowa trasa ścieżki rozpoczyna się obok zabytkowego Klasztoru oo. Kamedułów. Przybliża złożoność ekosystemu, jakim jest las oraz pokazuje pracę leśników. Ścieżkę przyrodniczo-leśną uzupełnia wiata z miejscem na ognisko.