Pracownia Miejska

Siedmioosobowy zespół tworzący firmę, której sercem są miasta – nie tylko polskie, ale każde małe, średnie czy duże miasto na świecie!
Słyszeliście kiedyś o takiej metodzie konsultacyjnej jak Foresight? Dzięki tej formie badawczej można nakreślić kilka scenariuszy rozwoju dla miast, np. na rok 2050 – i to jest TO czym się głównie się zajmują.
Opierają się na ludziach – rozmawiają z mieszkańcami, poznają ich potrzeby, obawy oraz zapoznają ich z wieloma rozwiązaniami, które można wprowadzić w miastach, aby żyło im się lepiej.
Współpracują z samorządami oraz przedsiębiorcami. Są bardzo otwarci na społeczne inicjatywy – sami chętnie je promują i podejmują.
Siedziba Pracownia Miejska znajduje się w ciepłym żółtym domu przy ulicy Taczanowskiego 11 w Koninie.